آخرین اخبار : 

اردیبهشت ۱۴۰۰

جرم غیرعمد به خاطر یک جرقه

ماجرا از یک جرقه ناخواسته شروع شد که آتش به جان کسب و کارش انداخت، طوری که هم بیکار شد و هم محکوم به پرداخت خسارت؛ جرمی که خطای غیرعمد بود اما به خاطر آن پشت میله‌های زندان رفت. به گزارش ...