آخرین اخبار : 

بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

جشن گلریزان 20 اردیبهشت از شبکه خاوران ساعت 18

حضور مدیر ستاددیه استان خراسان جنوبی در برنامه رادیویی راه شب

حضور نماینده منتخب شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در برنامه ماه مهربان

حضور نماینده منتخب شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در برنامه ماه مهربان