آخرین اخبار : 

آزادي 72 زنداني جرائم غير عمد از ابتداي امسال

به گزارش روابط عمومي ستادديه استان خراسان جنوبي، مدير نمايندگي ستادديه استان اظهار داشت: از ابتداي امسال 72 زنداني جرائم غير عمد در استان آزاد شدند كه 6 نفر به جرم ديه ، 46 نفر بدهي مالي، 18 نفر مهريه و 2 نفر نفقه در حبس بودند.
علي اكبر خوئي ادامه داد: كل مبلغ بدهي اين مددجويان بيش از 36 ميليارد و 535 ميليون ريال بوده كه براي آزادي اين زندانيان كمك صندوق تامين خسارات بدني مبلغ يك ميليارد و 834 ميليون ريال، گذشت رضايتمندانه شاكيان مبلغ 21 ميليارد و 854 ميليون ريال ، مبلغ نقدينگي محكومين 783 ميليون ريال، كمك ستادديه استان ميلغ يك ميليارد و 929 ميليون ريال و كمك ستادديه كشور مبلغ 2 ميليارد و 744 ميليون ريال بوده است.
وي با بيان اينكه در اين مدت 145 پرونده در جلسات هيأت امناء ستادديه استان مطرح شده افزود: هم اكنون تعداد 123 زنداني جرائ غير عمد در زندانهاي استان دوران محكوميت خود را سپري مي كنند كه 95 نفر به دليل بدهكاري مالي گرفتار هستند، 17 نفر بخاطر پرداخت نكردن مهريه، 7 نفر بخاطر پرداخت نكردن نفقه و 4 نفر نيز براي جرائم ديه در زندان هستند.
مدير نمايندگي ستادديه استان با اشاره به اين كه بيش از 120 ميليارد ريال براي آزادي زندانيان جرائم غير عمد نياز است عنوان كرد: در جشن گلريزان امسال مبلغ 976 ميليون ريال براي آزادي زندانيان جرائم غير عمد جمع آوري شده است.
خوئي اضافه كرد: در ماه گذشته مديرعامل و معاون اجرايي ستادديه كشور به اتفاق نماينده مردم فردوس، طبس و بشرويه در مجلس شوراي اسلامي به استان سفر كردند كه 60 پرونده مورد بررسي قرار گرفت كه تعداد 31 پرونده بعد از رسيدگي مجدد و تصويب هيأت امناء استان به ستاد ديه مركز ارسال شد كه با كمك 950 ميليون توماني ستادديه كشور به زودي شاهد آزادي 24 زنداني جرائم غير عمد در استان خواهيم بود.
سرپرست اداره كل زندانها، دبير و عضو هيأت امناء ستادديه استان نيز اظهار داشت: از اول شهريور ماه ستادديه به طور هيأت امنايي اداره مي شود كه سه عضو ثابت و 4 عضو معتمد دارد.
علي هاشمي ادامه داد: وقتي سرپرست خانواده به هردليلي وارد زندان مي شود خانواده و فرزندان وي خودبه خود دچار آسيب هاي اجتماعي مي شوند كه ستادديه استان فقط براي آزادي مددجويان تلاش مي كنداما در كنار آن انجمن حمايت از خانواده زندانيان نسبت به آنها دغدغه دارد.
وي با بيان اينكه هم اكنون هزار و 200 خانواده زنداني تحت پوشش انجمن حمايت مي باشند افزود: بيشتر از نيمي از زندانيان استان غير بومي هستند كه 78 درصد آنها به دليل حمل، توزيع و فروش مواد مخدر در زندان هستند و همچنين 11 درصد به جرم سرقت در زندان بسر مي برند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *